อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม

  • 28 Jan 2015
  • /
  • 1826

ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะสารสเตียรอยด์มักจะพบ
ผสมอยู่ในสมุนไพรแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
1.ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาจถึงขั้นทำให้กระเพาะทะลุ
2.ทำให้เกิดการบวม(ตึง)ที่ไม่ใช้อ้วน
3.ทำให้กระดูกผุกร่อนและเปราะง่าย
4.ทำให้ความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูง
5.ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
      ซื้อยาแผนโบราณครั้งใดต้องซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตเท่านั้นและตรวจ
สอบฉลากให้รอบคอบก่อนซื้อว่ายานั้นมีเลขทะเบียนตำรับยาที่ถูกต้อง

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com