ความหมายของอักษรย่อและตัวเลขที่แสดงใน “เลขทะเบียนตำรับยา”

  • 22 Nov 2018
  • /
  • 263

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้

-          เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว

-          เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

-          ตัวอักษร A – N มีความหมายตามตารางข้างล่าง

-          ตัวเลขต่อมาเป็นตัวเลขลำดับการขึ้นทะเบียนตำรับยา

-          ตัวเลขสองหลักท้าย หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เช่น 1A 12/35 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 12 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2535

 

ยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนโบราณ

A คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

B คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

C คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

D คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

E คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

F คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

G คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

H คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

K คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

L คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

M คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

N คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com