เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยา

  • 22 Nov 2018
  • /
  • 109

          ผลิตภัณฑ์ยา คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ รวมทั้งเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะยาสำหรับมนุษย์ โดยผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก แต่จะแสดงเลขที่รหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือที่เรียกว่า “เลขทะเบียนตำรับยา” ตัวอย่างของเลขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน เช่น 1A 12/35, G 99/55 ฉลากยาและเอกสารกำกับยา จะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

ฉลากยา ประกอบด้วย

-          ชื่อยา

-          เลขทะเบียนตำรับยา

-          ชื่อและปริมาณ หรือความแรงของสารออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ (กรณียาแผนปัจจุบัน)

-          เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์ หรือ Lot. Number

-          ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

-          วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

-          คำว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใช้เฉพาะที่” “ยาใช้ภายนอก” ตามแต่กรณี

-          คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” “ยาแผนโบราณ” “ยาสำหรับสัตว์” ตามแต่กรณี

-          วิธีใช้

-          คำเตือน

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com