ระวัง!! อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อคังหลิน อ้างรักษาสารพัดโรค

  • 13 Dec 2017
  • /
  • 80

          จากที่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ คังหลิน (KungLin) ใช้ในการหยอดหู หยอดตา โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนและทีมวิจัยสมุนไพรของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการขอให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่อง หู ตา คอ จมูก เบาหวาน ภูมิแพ้ ความดัน และชาวบ้านที่ต้องการตรวจมาลงทะเบียนตรวจวินิจฉัยโรคฟรีแต่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคา 3,600 บาท จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสมุนไพรจีน ฉลากระบุผู้จำหน่ายคือ  บริษัท กรีนนิซ เทคโนโลยี จำกัด จ.นครราชสีมา แต่ไม่พบข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ อีกทั้งโครงการดังกล่าวไม่มีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่สามารถแสดงได้ จึงดำเนินการตามกฎหมาย และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี หากพบการปลอมปนของสารอันตรายจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่อย่างใด และหากนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้หยอดตา ตามที่โฆษณากล่าวอ้าง อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและตาบอดได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย หากพบความผิดปกติทางร่างกายควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยโรคและได้รับการรักษาโรคที่ถูกต้อง

           

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 15 พฤศจิกายน 2560

ข่าวแจก 14 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]