เตือนภัย.. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ DOUBLE Maxx ใส่ยาแผนปัจจุบัน อย่าซื้อ เสี่ยงอันตราย

  • 16 Oct 2017
  • /
  • 645

          จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ DOUBLE Maxx เลขสารบบอาหาร 13-1-06355-1-0003 พร้อมส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ พบยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ และเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ DOUBLE Maxx จึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย อย่าซื้อ! อย่าลอง! เด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากยาหรือสารอันตรายที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์จนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาและฟื้นฟูโรคได้อย่างถูกต้อง

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 5 ตุลาคม 2560

ข่าวแจก 1 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]