พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างเป็นยา อย่าเชื่อ อย่าซื้อบริโภค อันตรายถึงชีวิต!

  • 16 Oct 2017
  • /
  • 259

          จากกรณีที่มีข่าวการเสียชีวิตของสาวแพร่ที่สันนิษฐานว่า อาจมีสาเหตุเกิดจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "บ้านแก้วใส" เลขสารบบอาหาร 10-1-24858-1-0043 ที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการตรวจสอบพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณไปในทางยารักษาโรค ปรับโครงสร้างของร่างกาย เช่น เพิ่มขนาดหน้าอก ทำให้ผิวขาวใส และจากการตรวจสอบกับผู้ผลิตอาหาร บริษัท คาร์บีบ๊อก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/5  ซอยเลียบฯ ฝั่งใต้ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้ข้อมูลว่าไม่เคยมีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "บ้านแก้วใส" เลขสารบบอาหาร 10-1-24858-1-0043 ดังนั้น อาหารเลขสารบบ 10-1-24858-1-0043 จึงเป็นอาหารปลอม

แท้จริงแล้ว... ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถบริโภคได้นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่าง ๆ และไม่ได้ช่วยเสริมเรื่องทางเพศ ดังนั้น ผู้บริโภคควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการรับประทานให้ถ้วนถี่ และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนการเลือกซื้อและบริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่มีอาการแพ้อาหารควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสียก่อน มิฉะนั้นนอกจากเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว หากท่านมีโรคประจำตัว อาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยคาดไม่ถึงได้

 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 28 กันยายน 2560

ข่าวแจก 93 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]